Chiến lược phiên Âu ngày 10/7

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1380

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1380 với mục tiêu 1,1425 & 1,1445.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1380, có thể tới 1,1360 & 1,1340.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1380 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2915.

Điểm xoay: 1,2915

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2915 với mục tiêu 1,2870 & 1,2850.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2915, có thể tới 1,2945 & 1,2975.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá 114,20 trong khả năng.

Điểm xoay: 113,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,80 với mục tiêu 114,20 & 114,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,80, có thể tới 113,50 & 113,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7590

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7590 với mục tiêu 0,7625 & 0,7645.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7590, có thể tới 0,7570 & 0,7550.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1217,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1217,50 với mục tiêu 1205,00 & 1199,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1217,50, có thể tới 1222,00 & 1226,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 44,85.

Điểm xoay: 44,85

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,85 với mục tiêu 43,75 & 43,32.

Phương án phụ: nếu vượt qua 44,85, có thể tới 45,40 & 45,85.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

 

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2