Chiến lược phiên Âu ngày 11/04

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0610

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0610 với mục tiêu 1,0570 & 1,0550.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0610, có thể tới 1,0635 & 1,0655.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0570 bị vượt qua, ngắm tới 1,0550.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2390

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2390 với mục tiêu 1,2450 & 1,2475.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2390, có thể tới 1,2360 & 1,2335.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 111,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,00 với mục tiêu 110,50 & 110,25.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,00, có thể tới 111,35 & 111,55.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7515

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7515 với mục tiêu 0,7470 & 0,7450.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7515, có thể tới 0,7535 & 0,7555.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1251,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1251,70 với mục tiêu 1259,00 & 1262,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1251,70, có thể tới 1249,40 & 1247,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690