Chiến lược phiên Âu ngày 12/04

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0570

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0570 với mục tiêu 1,0630 & 1,0655.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0570, có thể tới 1,0550 & 1,0520.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2445

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2445 với mục tiêu 1,2505 & 1,2525.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2445, có thể tới 1,2425 & 1,2400.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 110,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,10 với mục tiêu 109,05 & 108,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 110,10, có thể tới 110,50 & 111,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7515

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7515 với mục tiêu 0,7470 & 0,7450.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7515, có thể tới 0,7535 & 0,7555.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1268,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1268,50 với mục tiêu 1280,00 & 1288,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1268,50, có thể tới 1261,70 & 1257,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 53,10

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,10 với mục tiêu 53,95 & 54,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 53,10, có thể tới 52,70 & 52,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690