Chiến lược phiên Âu ngày 12/06

EUR/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,1215

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1215 với mục tiêu 1,1180 & 1,1160.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1215, có thể tới 1,1230 & 1,1250.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


GBP/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,2780

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2780 với mục tiêu 1,2700 & 1,2635.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2780, có thể tới 1,2825 & 1,2880.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 110,05.

Điểm xoay: 110,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,05 với mục tiêu 110,45 & 110,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,05, có thể tới 109,80 & 109,35.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 110,05 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 0,7545

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7545 với mục tiêu 0,7515 & 0,7500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7545, có thể tới 0,7565 & 0,7580.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7515 bị vượt qua, ngắm tới 0,7500.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1271,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1271,00 với mục tiêu 1264,00 & 1260,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1271,00, có thể tới 1276,00 & 1280,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 45,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,20 với mục tiêu 46,75 & 47,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 45,20, có thể tới 44,60 & 44,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1