Chiến lược phiên Âu ngày 12/1/2017

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,0570

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0570 với mục tiêu 1,0620 & 1,0640.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0570, có thể tới 1,0540 & 1,0510.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


GBP/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 1,2170

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2170 với mục tiêu 1,2250 & 1,2275.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2170, có thể tới 1,2130 & 1,2095.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 115,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 115,20 với mục tiêu 114,20 & 114,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 115,20, có thể tới 115,65 & 116,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7430

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7430 với mục tiêu 0,7490 & 0,7510.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7430, có thể tới 0,7395 & 0,7370.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1190,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1190,00 với mục tiêu 1207,00 & 1212,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1190,00, có thể tới 1185,00 & 1180,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690