Chiến lược phiên Âu ngày 13/06

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,1210

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1210 với mục tiêu 1,1160 & 1,1135.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1210, có thể tới 1,1230 & 1,1250.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2720

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2720 với mục tiêu 1,2635 & 1,2600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2720, có thể tới 1,2770 & 1,2825.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2635 bị vượt qua, ngắm tới 1,2600.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 110,10.

Điểm xoay: 110,10

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 110,10 với mục tiêu 109,60 & 109,35.

Phương án phụ: nếu vượt qua 110,10, có thể tới 110,45 & 110,80.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 110,10 giới hạn khả năng tăng giá.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7535

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7535 với mục tiêu 0,7565 & 0,7580.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7535, có thể tới 0,7520 & 0,7500.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1271,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1271,00 với mục tiêu 1263,00 & 1258,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1271,00, có thể tới 1276,00 & 1280,00.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1271,00 giới hạn khả năng tăng giá.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 45,67

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,67 với mục tiêu 46,75 & 47,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 45,67, có thể tới 45,20 & 44,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.

 

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1