Chiến lược phiên Âu ngày 14/04

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0630

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0630 với mục tiêu 1,0690 & 1,0710.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0630, có thể tới 1,0610 & 1,0590.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,2505

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2505 với mục tiêu 1,2575 & 1,2600.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2505, có thể tới 1,2475 & 1,2445.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 109,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 109,40 với mục tiêu 108,50 & 107,95.

Phương án phụ: nếu vượt qua 109,40, có thể tới 109,85 & 110,20.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 109,40 khả năng quay về 108,50 là rất lớn.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7545

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7545 với mục tiêu 0,7595 & 0,7620.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7545, có thể tới 0,7515 & 0,7495.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 53,30

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 53,30 với mục tiêu 52,70 & 52,30.

Phương án phụ: nếu vượt qua 53,30, có thể tới 53,47 & 53,75.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 53,30 giới hạn khả năng tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690