Chiến lược phiên Âu ngày 14/06

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1180

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1180 với mục tiêu 1,1230 & 1,1250.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1180, có thể tới 1,1160 & 1,1135.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2680

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2680 với mục tiêu 1,2770 & 1,2825.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2680, có thể tới 1,2635 & 1,2600.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 109,85.

Điểm xoay: 109,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,85 với mục tiêu 110,25 & 110,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,85, có thể tới 109,60 & 109,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7550.

Điểm xoay: 0,7550

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7550 với mục tiêu 0,7525 & 0,7515.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7550, có thể tới 0,7565 & 0,7580.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7550 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1270,50.

Điểm xoay: 1270,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1270,50 với mục tiêu 1262,50 & 1258,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1270,50, có thể tới 1276,00 & 1280,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1270,50 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1262,50.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 45,65.

Điểm xoay: 45,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,65 với mục tiêu 46,40 & 46,75.

Phương án phụ: nếu thủng qua 45,65, có thể tới 45,30 & 44,80.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1