Chiến lược phiên Âu ngày 15/6

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1250

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1250 với mục tiêu 1,1195 & 1,1180.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1250, có thể tới 1,1280 & 1,1300.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2720.

Điểm xoay: 1,2720

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2720 với mục tiêu 1,2780 & 1,2815.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2720, có thể tới 1,2680 & 1,2635.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2720 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 109,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,20 với mục tiêu 109,95 & 110,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,20, có thể tới 108,90 & 108,70.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 109,20 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


AUD/USD trong ngày: không ổn đinh.

Điểm xoay: 0,7580

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7580 với mục tiêu 0,7635 & 0,7660.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7580, có thể tới 0,7565 & 0,7545.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7580 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng có giới hạn.

Điểm xoay: 1257,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1257,00 với mục tiêu 1271,00 & 1275,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1257,00, có thể tới 1253,50 & 1251,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 45,20.

Điểm xoay: 45,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 45,20 với mục tiêu 44,15 & 43,75.

Phương án phụ: nếu vượt qua 45,20, có thể tới 45,50 & 45,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1