Chiến lược phiên Âu ngày 1/6

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1200

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1200 với mục tiêu 1,1255 & 1,1290.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1200, có thể tới 1,1170 & 1,1150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2855.

Điểm xoay: 1,2855

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2855 với mục tiêu 1,2895 & 1,2925.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2855, có thể tới 1,2830 & 1,2785.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 110,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,70 với mục tiêu 111,25 & 111,45.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,70, có thể tới 110,50 & 110,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7440

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7440 với mục tiêu 0,7385 & 0,7365.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7440, có thể tới 0,7455 & 0,7470.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7385 bị vượt qua, ngắm tới 0,7365.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1265,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1265,00 với mục tiêu 1275,00 & 1278,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1265,00, có thể tới 1262,00 & 1259,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 47,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,75 với mục tiêu 49,40 & 49,85.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,75, có thể tới 47,15 & 46,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1