Chiến lược phiên Âu ngày 16/03

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,0680

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0680 với mục tiêu 1,0755 & 1,0790.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0680, có thể tới 1,0645 & 1,0610.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,2235

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2235 với mục tiêu 1,2300 & 1,2330.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2235, có thể tới 1,2190 & 1,2150.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 113,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,70 với mục tiêu 113,10 & 112,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,70, có thể tới 114,00 & 114,45.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7645.

Điểm xoay: 0,7645

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7645 với mục tiêu 0,7720 & 0,7755.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7645, có thể tới 0,7605 & 0,7570.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1217,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1217,50 với mục tiêu 1230,00 & 1234,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1217,50, có thể tới 1211,00 & 1205,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690