Chiến lược phiên Âu ngày 16/05

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,0960

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0960 với mục tiêu 1,1000 & 1,1015.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0960, có thể tới 1,0935 & 1,0915.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 1,2880

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2880 với mục tiêu 1,2940 & 1,2960.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2880, có thể tới 1,2860 & 1,2840.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 113,90

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,90 với mục tiêu 113,15 & 112,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,90, có thể tới 114,10 & 114,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7390.

Điểm xoay: 0,7390

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7390 với mục tiêu 0,7445 & 0,7465.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7390, có thể tới 0,7365 & 0,7350.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1230,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1230,50 với mục tiêu 1237,30 & 1240,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1230,50, có thể tới 1228,50 & 1226,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 48,50.

Điểm xoay: 48,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 48,50 với mục tiêu 49,70 & 50,05.

Phương án phụ: nếu thủng qua 48,50, có thể tới 48,20 & 47,40.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1