Chiến lược phiên Âu ngày 16/06

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1185

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1185 với mục tiêu 1,1110 & 1,1075.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1185, có thể tới 1,1200 & 1,1230.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1185 khả năng quay về 1,1110 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2720

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2720 với mục tiêu 1,2815 & 1,2870.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2720, có thể tới 1,2680 & 1,2635.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 110,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,70 với mục tiêu 111,70 & 112,05.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,70, có thể tới 110,20 & 109,80.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7605.

Điểm xoay: 0,7605

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7605 với mục tiêu 0,7565 & 0,7545.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7605, có thể tới 0,7635 & 0,7655.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 0,7605 giới hạn khả năng tăng giá.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1261,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1261,00 với mục tiêu 1247,50 & 1241,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1261,00, có thể tới 1266,00 & 1271,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 44,80

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,80 với mục tiêu 44,15 & 43,75.

Phương án phụ: nếu vượt qua 44,80, có thể tới 45,20 & 45,50.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 44,80 giới hạn khả năng tăng giá.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1