Chiến lược phiên Âu ngày 17/03

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.Điểm xoay: 1,0740

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0740 với mục tiêu 1,0790 & 1,0825.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0740, có thể tới 1,0705 & 1,0680.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,2310

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2310 với mục tiêu 1,2400 & 1,2430.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2310, có thể tới 1,2260 & 1,2235.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 113,70.

Điểm xoay: 113,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,70 với mục tiêu 112,90 & 112,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,70, có thể tới 114,00 & 114,45.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 113,70 khả năng quay về 112,90 là rất lớn.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7655.

Điểm xoay: 0,7655

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7655 với mục tiêu 0,7695 & 0,7720.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7655, có thể tới 0,7630 & 0,7605.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7655 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1223,20.

Điểm xoay: 1223,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1223,20 với mục tiêu 1233,70 & 1237,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1223,20, có thể tới 1217,50 & 1211,00.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1223,20 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690