Chiến lược phiên Âu ngày 18/01/2016

EUR/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,0675

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0675 với mục tiêu 1,0715 & 1,0750.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0675, có thể tới 1,0645 & 1,0610.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2415

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2415 với mục tiêu 1,2310 & 1,2225.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2415, có thể tới 1,2490 & 1,2550.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


USD/JPY trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 112,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,55 với mục tiêu 113,60 & 114,25.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,55, có thể tới 112,00 & 111,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7530.

Điểm xoay: 0,7530

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7530 với mục tiêu 0,7570 & 0,7590.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7530, có thể tới 0,7510 & 0,7485.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1209,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1209,00 với mục tiêu 1218,00 & 1222,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1209,00, có thể tới 1205,00 & 1201,00.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1209,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690