Chiến lược phiên Âu ngày 19/04

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,0685

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0685 với mục tiêu 1,0765 & 1,0790.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0685, có thể tới 1,0655 & 1,0630.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,2735

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2735 với mục tiêu 1,2905 & 1,2950.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2735, có thể tới 1,2675 & 1,2610.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 108,85

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 108,85 với mục tiêu 108,20 & 108,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 108,85, có thể tới 109,20 & 109,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7565

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7565 với mục tiêu 0,7500 & 0,7470.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7565, có thể tới 0,7580 & 0,7595.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1285,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1285,00 với mục tiêu 1290,00 & 1292,30.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1285,00, có thể tới 1282,00 & 1278,00.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 52,70

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 52,70 với mục tiêu 51,91 & 51,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 52,70, có thể tới 52,94 & 53,17.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690