Chiến lược phiên Âu ngày 19/06

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1165

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1165 với mục tiêu 1,1210 & 1,1230.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1130 & 1,1110.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2730.

Điểm xoay: 1,2730

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2730 với mục tiêu 1,2815 & 1,2870.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2730, có thể tới 1,2680 & 1,2635.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 110,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,60 với mục tiêu 111,40 & 111,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,60, có thể tới 110,35 & 109,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7600

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7600 với mục tiêu 0,7635 & 0,7655.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7600, có thể tới 0,7585 & 0,7565.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1261,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1261,00 với mục tiêu 1247,50 & 1241,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1261,00, có thể tới 1266,00 & 1271,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 44,42

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 44,42 với mục tiêu 44,95 & 45,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 44,42, có thể tới 44,15 & 43,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1