Chiến lược phiên Âu ngày 19/7

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1510.

Điểm xoay: 1,1510

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1510 với mục tiêu 1,1565 & 1,1585.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1510, có thể tới 1,1485 & 1,1470.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3060

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3060 với mục tiêu 1,3000 & 1,2950.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3060, có thể tới 1,3085 & 1,3115.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 112,40.

Điểm xoay: 112,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,40 với mục tiêu 111,75 & 111,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,40, có thể tới 112,85 & 113,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7865

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7865 với mục tiêu 0,7950 & 0,7990.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7865, có thể tới 0,7835 & 0,7785.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1238,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1238,00 với mục tiêu 1247,00 & 1250,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1238,00, có thể tới 1232,50 & 1227,00.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 46,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 46,05 với mục tiêu 46,65 & 46,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 46,05, có thể tới 45,80 & 45,60.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 46,05 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2