Chiến lược phiên Âu ngày 20/04

EUR/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1,0700

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0700 với mục tiêu 1,0740 & 1,0765.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0700, có thể tới 1,0685 & 1,0655.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,2810

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2810 với mục tiêu 1,2765 & 1,2735.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2810, có thể tới 1,2860 & 1,2905.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 108,65.

Điểm xoay: 108,65

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 108,65 với mục tiêu 109,20 & 109,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 108,65, có thể tới 108,50 & 108,30.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 108,65 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7525.

Điểm xoay: 0,7525

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7525 với mục tiêu 0,7485 & 0,7465.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7525, có thể tới 0,7550 & 0,7565.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1277,00.

Điểm xoay: 1277,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1277,00 với mục tiêu 1283,00 & 1286,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1277,00, có thể tới 1273,50 & 1271,50.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Crude Oil (WTI) (K7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 50,80

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,80 với mục tiêu 50,25 & 50,10.

Phương án phụ: nếu vượt qua 50,80, có thể tới 51,20 & 51,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690