Chiến lược phiên Âu ngày 20/06

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1185

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1185 với mục tiêu 1,1130 & 1,1100.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1185, có thể tới 1,1210 & 1,1230.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1185 khả năng quay về 1,1130 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2765

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2765 với mục tiêu 1,2720 & 1,2690.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2765, có thể tới 1,2790 & 1,2815.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2720 bị vượt qua, ngắm tới 1,2690.

USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 111,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,15 với mục tiêu 112,10 & 112,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,15, có thể tới 110,85 & 110,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 0,7615

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7615 với mục tiêu 0,7580 & 0,7565.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7615, có thể tới 0,7630 & 0,7655.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7615 khả năng quay về 0,7580 là rất lớn.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1250,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1250,00 với mục tiêu 1240,00 & 1237,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1250,00, có thể tới 1257,00 & 1261,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1250,00 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 44,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,75 với mục tiêu 43,90 & 43,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 44,75, có thể tới 45,20 & 45,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1