Chiến lược phiên Âu ngày 21/03

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,0725

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0725 với mục tiêu 1,0780 & 1,0810.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0725, có thể tới 1,0705 & 1,0680.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2400.

Điểm xoay: 1,2400

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2400 với mục tiêu 1,2330 & 1,2295.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2400, có thể tới 1,2435 & 1,2475.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 113,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,00 với mục tiêu 112,25 & 112,05.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,00, có thể tới 113,50 & 114,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7740

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7740 với mục tiêu 0,7690 & 0,7660.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7740, có thể tới 0,7775 & 0,7800.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1233,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1233,00 với mục tiêu 1223,20 & 1218,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1233,00, có thể tới 1235,70 & 1240,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690