Chiến lược phiên Âu ngày 21/06

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1165

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1165 với mục tiêu 1,1115 & 1,1080.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1165, có thể tới 1,1185 & 1,1210.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2675

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2675 với mục tiêu 1,2600 & 1,2550.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2675, có thể tới 1,2725 & 1,2760.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2600 bị vượt qua, ngắm tới 1,2550.


USD/JPY trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 111,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,15 với mục tiêu 111,80 & 112,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,15, có thể tới 110,85 & 110,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7600

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7600 với mục tiêu 0,7550 & 0,7530.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7600, có thể tới 0,7630 & 0,7655.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1248,00.

Điểm xoay: 1248,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1248,00 với mục tiêu 1241,00 & 1237,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1248,00, có thể tới 1252,00 & 1257,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 44,30

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 44,30 với mục tiêu 43,00 & 42,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 44,30, có thể tới 44,70 & 45,30.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 44,30 khả năng quay về 43,00 là rất lớn.


 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1