Chiến lược phiên Âu ngày 21/4

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,0740

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0740 với mục tiêu 1,0700 & 1,0680.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0740, có thể tới 1,0775 & 1,0790.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2765.

Điểm xoay: 1,2765

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2765 với mục tiêu 1,2860 & 1,2905.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2765, có thể tới 1,2735 & 1,2675.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2765 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

xoay: 109,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,00 với mục tiêu 109,50 & 109,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,00, có thể tới 108,70 & 108,50.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7510.

Điểm xoay: 0,7510

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7510 với mục tiêu 0,7550 & 0,7565.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7510, có thể tới 0,7485 & 0,7465.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 0,7510 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1276,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1276,40 với mục tiêu 1283,50 & 1286,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1276,40, có thể tới 1273,50 & 1271,50.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 51,40.

Điểm xoay: 51,40

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 51,40 với mục tiêu 50,20 & 50,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 51,40, có thể tới 51,75 & 52,05.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690