Chiến lược phiên Âu ngày 22/03

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0780.

Điểm xoay: 1,0780

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0780 với mục tiêu 1,0820 & 1,0850.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0780, có thể tới 1,0750 & 1,0725.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,2425

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2425 với mục tiêu 1,2495 & 1,2535.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2425, có thể tới 1,2380 & 1,2335.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 112,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 112,25 với mục tiêu 111,35 & 110,90.

Phương án phụ: nếu vượt qua 112,25, có thể tới 112,90 & 113,50.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 112,25 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7695

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7695 với mục tiêu 0,7640 & 0,7620.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7695, có thể tới 0,7720 & 0,7750.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1239,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1239,50 với mục tiêu 1247,50 & 1251,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1239,50, có thể tới 1235,30 & 1231,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690