Chiến lược phiên Âu ngày 22/05

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,1165

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1165 với mục tiêu 1,1210 & 1,1245.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1165, có thể tới 1,1140 & 1,1120.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,3045.

Điểm xoay: 1,3045

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3045 với mục tiêu 1,2970 & 1,2955.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3045, có thể tới 1,3090 & 1,3120.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,3045 giới hạn khả năng tăng giá.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 111,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,05 với mục tiêu 111,75 & 112,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,05, có thể tới 110,65 & 110,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7470

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7470 với mục tiêu 0,7420 & 0,7410.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7470, có thể tới 0,7490 & 0,7505.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1251,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1251,00 với mục tiêu 1257,80 & 1262,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1251,00, có thể tới 1245,50 & 1241,00.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1251,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 50,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,15 với mục tiêu 51,30 & 51,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 50,15, có thể tới 49,85 & 49,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1