Chiến lược phiên Âu ngày 22/06

EUR/USD trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 1,1135

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1135 với mục tiêu 1,1185 & 1,1210.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1135, có thể tới 1,1115 & 1,1080.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2635.

Điểm xoay: 1,2635

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2635 với mục tiêu 1,2680 & 1,2710.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2635, có thể tới 1,2615 & 1,2585.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 111,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,45 với mục tiêu 110,85 & 110,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,45, có thể tới 111,75 & 112,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7575

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7575 với mục tiêu 0,7530 & 0,7510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7575, có thể tới 0,7600 & 0,7625.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 0,7575 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


Gold spot trong ngày: mức tăng trong khả năng.

Điểm xoay: 1241,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1241,00 với mục tiêu 1257,00 & 1260,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1241,00, có thể tới 1237,50 & 1232,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 43,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 43,25 với mục tiêu 42,00 & 41,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 43,25, có thể tới 44,20 & 44,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1