Chiến lược phiên Âu ngày 23/02

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,0530

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0530 với mục tiêu 1,0575 & 1,0600.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0530, có thể tới 1,0490 & 1,0450.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2480.

Điểm xoay: 1,2480

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2480 với mục tiêu 1,2420 & 1,2400.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2480, có thể tới 1,2510 & 1,2550.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2480 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1,2420.

USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 113,45.

Điểm xoay: 113,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,45 với mục tiêu 112,95 & 112,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,45, có thể tới 113,75 & 114,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

AUD/USD trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 0,7670

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7670 với mục tiêu 0,7710 & 0,7725.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7670, có thể tới 0,7655 & 0,7645.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Gold spot trong ngày: tăng.

Điểm xoay: 1235,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1235,25 với mục tiêu 1240,50 & 1243,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1235,25, có thể tới 1233,00 & 1230,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690