Chiến lược phiên Âu ngày 23/03

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,0825

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0825 với mục tiêu 1,0770 & 1,0750.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0825, có thể tới 1,0850 & 1,0875.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,0770 bị vượt qua, ngắm tới 1,0750.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2425

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2425 với mục tiêu 1,2535 & 1,2565.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2425, có thể tới 1,2380 & 1,2335.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 111,75.

Điểm xoay: 111,75

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,75 với mục tiêu 111,00 & 110,75.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,75, có thể tới 112,25 & 112,90.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 111,75 giới hạn khả năng tăng giá.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7685

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7685 với mục tiêu 0,7635 & 0,7600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7685, có thể tới 0,7720 & 0,7750.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1244,30.

Điểm xoay: 1244,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1244,30 với mục tiêu 1251,50 & 1255,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1244,30, có thể tới 1239,50 & 1235,50.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1244,30 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690