Chiến lược phiên Âu ngày 23/06

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1170.

Điểm xoay: 1,1170

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1170 với mục tiêu 1,1135 & 1,1115.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1170, có thể tới 1,1185 & 1,1210.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1170 khả năng quay về 1,1135 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2650

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2650 với mục tiêu 1,2710 & 1,2750.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2650, có thể tới 1,2615 & 1,2585.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


USD/JPY trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 111,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,45 với mục tiêu 111,05 & 110,85.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,45, có thể tới 111,75 & 112,10.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7560.

Điểm xoay: 0,7560

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7560 với mục tiêu 0,7530 & 0,7510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7560, có thể tới 0,7575 & 0,7600.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1246,00.

Điểm xoay: 1246,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1246,00 với mục tiêu 1257,00 & 1260,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1246,00, có thể tới 1241,00 & 1237,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 43,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 43,25 với mục tiêu 42,30 & 42,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 43,25, có thể tới 43,75 & 44,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1