Chiến lược phiên Âu ngày 23/8

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1790.

Điểm xoay: 1,1790

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1790 với mục tiêu 1,1735 & 1,1705.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1790, có thể tới 1,1830 & 1,1860.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,1790 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


GBP/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2850.

Điểm xoay: 1,2850

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2850 với mục tiêu 1,2780 & 1,2745.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2850, có thể tới 1,2875 & 1,2890.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2850 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 109,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,15 với mục tiêu 109,95 & 110,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,15, có thể tới 108,65 & 108,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 0,7930

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7930 với mục tiêu 0,7875 & 0,7850.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7930, có thể tới 0,7950 & 0,7970.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1289,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1289,50 với mục tiêu 1280,50 & 1276,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1289,50, có thể tới 1294,00 & 1297,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.

Crude Oil (WTI) (V7) trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 47,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 47,20 với mục tiêu 48,20 & 48,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 47,20, có thể tới 46,90 & 46,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3 

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2