Chiến lược phiên Âu ngày 24/04

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0780.

Điểm xoay: 1,0780

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0780 với mục tiêu 1,0900 & 1,0945.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0780, có thể tới 1,0740 & 1,0685.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,2765.

Điểm xoay: 1,2765

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2765 với mục tiêu 1,2835 & 1,2860.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2765, có thể tới 1,2735 & 1,2675.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2765 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 109,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 109,40 với mục tiêu 110,35 & 110,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 109,40, có thể tới 108,95 & 108,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7530

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7530 với mục tiêu 0,7575 & 0,7595.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7530, có thể tới 0,7510 & 0,7485.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


Gold spot trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 1272,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1272,00 với mục tiêu 1279,00 & 1283,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1272,00, có thể tới 1268,00 & 1265,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã ra khỏi vùng mua.


Crude Oil (WTI) (M7) trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 50,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 50,50 với mục tiêu 49,20 & 48,60.

Phương án phụ: nếu vượt qua 50,50, có thể tới 50,95 & 51,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690