Chiến lược phiên Âu ngày 25/05

EUR/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,1200

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1200 với mục tiêu 1,1265 & 1,1280.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1200, có thể tới 1,1170 & 1,1145.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.


GBP/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1,2930

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2930 với mục tiêu 1,3005 & 1,3020.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2930, có thể tới 1,2900 & 1,2875.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 111,40.

Điểm xoay: 111,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,40 với mục tiêu 111,90 & 112,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,40, có thể tới 111,10 & 110,80.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 111,40 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


AUD/USD trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 0,7485

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7485 với mục tiêu 0,7520 & 0,7530.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7485, có thể tới 0,7460 & 0,7440.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1253,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1253,50 với mục tiêu 1263,00 & 1265,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1253,50, có thể tới 1251,00 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng.

Điểm xoay: 51,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 51,00 với mục tiêu 52,20 & 52,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 51,00, có thể tới 50,56 & 50,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1