Chiến lược phiên Âu ngày 25/7

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1685.

Điểm xoay: 1,1685

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1685 với mục tiêu 1,1615 & 1,1585.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1685, có thể tới 1,1720 & 1,1765.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,3010. 

Điểm xoay: 1,3010

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3010 với mục tiêu 1,3055 & 1,3085.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3010, có thể tới 1,2985 & 1,2960.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,3010 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 110,85.

Điểm xoay: 110,85

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,85 với mục tiêu 111,45 & 111,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,85, có thể tới 110,60 & 110,35.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 0,7900

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7900 với mục tiêu 0,7970 & 0,8000.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7900, có thể tới 0,7875 & 0,7835.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


Gold spot trong ngày: đoạn gẫy của xu hướng tăng.

Điểm xoay: 1260,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1260,00 với mục tiêu 1251,50 & 1248,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1260,00, có thể tới 1262,50 & 1266,00.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Crude Oil (WTI) (U7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 46,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 46,20 với mục tiêu 46,80 & 47,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 46,20, có thể tới 45,90 & 45,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI đã vượt qua đường xu thế hướng xuống.


HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2