Chiến lược phiên Âu ngày 28/03

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,0850.

Điểm xoay: 1,0850

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0850 với mục tiêu 1,0875 & 1,0895.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0850, có thể tới 1,0815 & 1,0790.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,0850 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2530

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2530 với mục tiêu 1,2580 & 1,2615.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2530, có thể tới 1,2505 & 1,2470.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 110,40.

Điểm xoay: 110,40

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,40 với mục tiêu 111,00 & 111,50.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,40, có thể tới 110,05 & 109,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7650.

Điểm xoay: 0,7650

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7650 với mục tiêu 0,7600 & 0,7570.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7650, có thể tới 0,7670 & 0,7685.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 0,7650 khả năng quay về 0,7600 là rất lớn.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1252,60.

Điểm xoay: 1252,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1252,60 với mục tiêu 1258,20 & 1261,15.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1252,60, có thể tới 1249,50 & 1245,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690