Chiến lược phiên Âu ngày 28/06

EUR/USD trong ngày: tiến tới tỷ giá 1,1370.

Điểm xoay: 1,1280

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1280 với mục tiêu 1,1370 & 1,1400.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1280, có thể tới 1,1245 & 1,1215.

Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 1,1280 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 1,1370.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2760

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2760 với mục tiêu 1,2860 & 1,2900.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2760, có thể tới 1,2735 & 1,2705.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


USD/JPY trong ngày: mức tăng dự đoán.

Điểm xoay: 112,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,00 với mục tiêu 112,45 & 112,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,00, có thể tới 111,80 & 111,55.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 112,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7575

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7575 với mục tiêu 0,7615 & 0,7625.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7575, có thể tới 0,7560 & 0,7550.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Gold spot trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 1246,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1246,00 với mục tiêu 1257,00 & 1259,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1246,00, có thể tới 1241,00 & 1238,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 43,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 43,55 với mục tiêu 44,65 & 44,98.

Phương án phụ: nếu thủng qua 43,55, có thể tới 43,25 & 42,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1