Chiến lược phiên Âu ngày 29/03

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,0840.

Điểm xoay: 1,0840

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0840 với mục tiêu 1,0790 & 1,0770.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0840, có thể tới 1,0875 & 1,0905.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,0840 khả năng quay về 1,0790 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2470

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2470 với mục tiêu 1,2380 & 1,2340.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2470, có thể tới 1,2505 & 1,2545.

Tư vấn kĩ thuật: khi 1,2380 bị vượt qua, ngắm tới 1,2340.


USD/JPY trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 110,75

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 110,75 với mục tiêu 111,50 & 111,85.

Phương án phụ: nếu thủng qua 110,75, có thể tới 110,50 & 110,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 0,7620.

Điểm xoay: 0,7620

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7620 với mục tiêu 0,7655 & 0,7670.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7620, có thể tới 0,7605 & 0,7590.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1252,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1252,50 với mục tiêu 1245,25 & 1242,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1252,50, có thể tới 1256,00 & 1261,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690