Chiến lược phiên Âu ngày 29/5

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1195

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1195 với mục tiêu 1,1145 & 1,1115.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1195, có thể tới 1,1230 & 1,1250.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2850

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2850 với mục tiêu 1,2770 & 1,2740.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2850, có thể tới 1,2890 & 1,2925.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


USD/JPY trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 111,45.

Điểm xoay: 111,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 111,45 với mục tiêu 111,05 & 110,80.

Phương án phụ: nếu vượt qua 111,45, có thể tới 111,70 & 111,95.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 111,45 giới hạn khả năng tăng giá.


AUD/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 0,7460

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7460 với mục tiêu 0,7430 & 0,7415.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7460, có thể tới 0,7485 & 0,7510.

Tư vấn kĩ thuật: khi 0,7430 bị vượt qua, ngắm tới 0,7415.


Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1264,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1264,00 với mục tiêu 1271,00 & 1274,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1264,00, có thể tới 1259,50 & 1254,00.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1264,00 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


Crude Oil (WTI) (N7) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 49,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,25 với mục tiêu 50,15 & 50,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 49,25, có thể tới 48,80 & 48,18.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

 

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2qLMlZN6NhWBVlq7egpXBsw5fGTPDorBdlc5534VPJiCGXA/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxKQ-liqQ_wGVhEDJ8P4PscHIAmASyFEJPpxtsBQpJqkwWeg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJxNq8RufIZsZVejj4F6LYdKgYlGMCXElvZ7ImOF0a2tOJg/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5sgjTu7T1mNBz4uHcpZL_7_q9e7yu1ROgJ3Jl3tnRURaCPw/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9jCj2lcdtKuVavfhAVqB3y8xzm9FhMw1Ox7IoXcB0YRy_vQ/viewform?c=0&w=1

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGo-RL8fe0_HDr5HH-P4H2ue0wuF6r58hhKPFmu1QsQQPAgQ/viewform?c=0&w=1