Chiến lược phiên Âu ngày 3/7

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1,1390.

Điểm xoay: 1,1390

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1390 với mục tiêu 1,1445 & 1,1465.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1390, có thể tới 1,1350 & 1,1325.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,1390 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


GBP/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,2985

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2985 với mục tiêu 1,3030 & 1,3075.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2985, có thể tới 1,2950 & 1,2910.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


USD/JPY trong ngày: tiến tới tỷ giá 112,65.

Điểm xoay: 112,15

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,15 với mục tiêu 112,65 & 112,92.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,15, có thể tới 111,70 & 111,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7695

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7695 với mục tiêu 0,7650 & 0,7630.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7695, có thể tới 0,7710 & 0,7730.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1243,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1243,00 với mục tiêu 1233,00 & 1230,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1243,00, có thể tới 1245,00 & 1248,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1243,00 không bị vượt qua, chỉ số giảm tới 1233,00.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 45,45

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 45,45 với mục tiêu 46,50 & 47,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 45,45, có thể tới 45,05 & 44,63.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2