Chiến lược phiên Âu ngày 4/7

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1390

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1390 với mục tiêu 1,1350 & 1,1325.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1390, có thể tới 1,1425 & 1,1445.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1390 khả năng quay về 1,1350 là rất lớn.


GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2990

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2990 với mục tiêu 1,2910 & 1,2860.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2990, có thể tới 1,3030 & 1,3075.

Tư vấn kĩ thuật: khi đường kháng cự 1,2990 không bị vượt qua, xu hướng giảm sẽ nhẹ.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 112,80.

Điểm xoay: 112,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,80 với mục tiêu 113,45 & 113,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,80, có thể tới 112,40 & 112,15.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


AUD/USD trong ngày: quay trở xuống.

Điểm xoay: 0,7655

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7655 với mục tiêu 0,7615 & 0,7600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7655, có thể tới 0,7680 & 0,7695.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1230,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1230,00 với mục tiêu 1217,50 & 1211,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1230,00, có thể tới 1240,50 & 1244,50.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 46,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 46,00 với mục tiêu 47,30 & 47,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 46,00, có thể tới 45,40 & 44,63.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2