Chiến lược phiên Âu ngày 6/7

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,1370

Khuyến nghị giao dịch: mua 1,1338 với mục tiêu 1,1315 & 1,1290.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1370, có thể tới 1,1400 & 1,1425.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


GBP/USD trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 1,2950

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2950 với mục tiêu 1,2895 & 1,2860.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2950, có thể tới 1,2990 & 1,3030.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday không rõ ràng, nên thận trọng.


USD/JPY trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 113,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,45 với mục tiêu 112,80 & 112,40.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,45, có thể tới 113,70 & 114,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi 112,80 bị vượt qua, ngắm tới 112,40.


AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7575

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7575 với mục tiêu 0,7620 & 0,7635.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7575, có thể tới 0,7560 & 0,7535.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


Gold spot trong ngày: tiếp tục sự hồi phục kĩ thuật.

Điểm xoay: 1217,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1217,80 với mục tiêu 1230,00 & 1235,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1217,80, có thể tới 1215,00 & 1211,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 45,85.

Điểm xoay: 45,85

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 45,85 với mục tiêu 44,75 & 44,35.

Phương án phụ: nếu vượt qua 45,85, có thể tới 46,55 & 47,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2