Chiến lược phiên Âu ngày 7/7

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,1390

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1390 với mục tiêu 1,1445 & 1,1465.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1390, có thể tới 1,1365 & 1,1340.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,2945

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2945 với mục tiêu 1,2985 & 1,3005.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2945, có thể tới 1,2915 & 1,2895.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 113,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,05 với mục tiêu 114,00 & 114,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,05, có thể tới 112,80 & 112,40.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.


AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7600.

Điểm xoay: 0,7600

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7600 với mục tiêu 0,7570 & 0,7550.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7600, có thể tới 0,7615 & 0,7635.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 0,7600 giới hạn khả năng tăng giá.


Gold spot trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1226,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1226,00 với mục tiêu 1215,00 & 1211,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1226,00, có thể tới 1230,00 & 1235,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


Crude Oil (WTI) (Q7) trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 45,60

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 45,60 với mục tiêu 44,35 & 44,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 45,60, có thể tới 45,85 & 46,15.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

 

 

HỖ TRỢ TẠI ĐÂY

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Skype: sakurahongnhung

Bạn muốn tham gia trade coin

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/Ihf5M4cQRUdeRjvo2

Bạn muốn tham gia đầu tư với số vốn ít

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/VMnmYjzhLO9TaymE3

Bạn muốn tham gia các khóa đào tạo đầu tư

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/S10Hkqi0k4W8HojQ2

Bạn muốn nhận robot giao dịch tự động

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/cyR2cLTK85mQ7JIf1

Bạn muốn nhận các tín hiệu giao dịch

Đăng ký tại đây ➡ https://goo.gl/forms/eBGnofFuvNfrHIqb2

Bạn muốn nhận tài liệu về forex

Đăng ký tại đây ➡  https://goo.gl/forms/roC45eKyXtNvIj9X2