Chiến lược Phiên Âu ngày 9/1/2016

EUR/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,0560

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,0560 với mục tiêu 1,0510 & 1,0480.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,0560, có thể tới 1,0585 & 1,0615.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.


GBP/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1,2295

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2295 với mục tiêu 1,2160 & 1,2130.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2295, có thể tới 1,2350 & 1,2400.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.


USD/JPY trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 116,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 116,80 với mục tiêu 117,80 & 118,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 116,80, có thể tới 116,25 & 115,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

AUD/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 0,7325.

Điểm xoay: 0,7325

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7325 với mục tiêu 0,7285 & 0,7255.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7325, có thể tới 0,7355 & 0,7370.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.


Gold spot trong ngày: nguy cơ suy giảm.

Điểm xoay: 1178,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1178,00 với mục tiêu 1170,00 & 1164,50.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1178,00, có thể tới 1183,00 & 1191,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bẻ gẫy đường xu thế hướng lên.

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Web: http://dautunatureforex.com/mo-tai-khoan-nature-forex

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690