Chính sách Master IB của Grandcapital với giao dịch Forex

Henry

1. Điều kiện: IB đủ các điều kiện dưới đây trong vòng 2 tháng.

 • Doanh số: Từ 30,000USD trở lên;
 • Tổng tiền nạp – Trừ tiền rút: Từ 10,000 USD trở lên;
 • Số lượng tài khoản tối thiểu: 05 khách hàng trở lên;
 • Công ty xem xét với các đối với các IB tiềm năng.

2. Quyền lợi:a. Giữ nguyên chế độ sub IB mặc định

 • 7USD/lot với tài khoản Standard (ECN – Tích hợp) với sub IB;
 • Sup IB1: 10%;
 • Sub IB 2: 7%.

b. Cộng thêm: 

 • Từ 0,5USD đến 1USD/lot;
 • Thưởng cuối năm;
 • Thưởng theo sự kiện;
 • Các chương trình bonus của công ty.

3. Thanh toán Commission

 • Theo khối lượng thực tế;
 • Ngày 10 hàng tháng;
 • Master IB xét trên link trực tiếp;

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here