Vàng thế giới giảm phiên thứ 4 trong 5 phiên

/
Các hợp đồng vàng tương lai giảm phiên thứ 4 trong…

Dầu khởi sắc, có phiên tăng đầu tiên trong 6 phiên

/
Các hợp đồng dầu thô tương lai khởi sắc vào ngày…

Dầu giảm 5 phiên liên tiếp

/
Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm phiên thứ…

BT GROUP tổng quan thông tin thị trường vàng và các cặp ngoại tệ ngày 14/01

/
Vàng xoay quanh việc ký kết hiệp định thương mại…