Phân tích vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 23/07/2019

/
XAUUSD 23/7 Thứ Hai (22/7), giá vàng đã ổn định…

Phân tích vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 22/07/2019

/
XAUUSD 22/7 Nhìn lại diễn biến giá vàng trong tuần…

Phân tích vàng và các cặp ngoại tệ chính ngày 16/07/2019

/
XAUUSD 16/7 Thứ Hai (15/7), giá vàng giảm nhẹ và…

Chiến lược tham khảo 22/5/2019

/
GU đã có nhiều dấu hiệu hồi phục vào hôm qua xong…