Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 9/12

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1170-1169 dừng…

Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 8/12

/
EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục…

Thông tin thị trường ngày 8/12

/
1. Vàng quay đầu tăng nhẹ chờ tin từ ECB Các hợp…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 8/12

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1173-1174 dừng…

Chiến lược giao dịch phiên Âu ngày 07/12/

/
EUR/USD trong ngày: dưới áp lực. Điểm xoay: 1,0750 Khuyến…

Thông tin thị trường ngày 7/12

/
1. OPEC tập trung cắt giảm tồn kho mở đường cho…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 7/12

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1170-1169 dừng…

Chiến lược giao dịch phiên Âu 6/12

/
EUR/USD trong ngày: tiếp tục tăng Điểm xoay: 1,0685 Khuyến…

Thông tin thị trường ngày 6/12

/
1. Giá vàng giảm bất chấp biến động từ trưng…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 6/12

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1270-1271 dừng…