Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 26/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1271-1272 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 25/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1265-1264 cắt…

Thông tin thị trường ngày 24/10

/
1. USD chạm đỉnh 7 tháng: Giá USD ngày 21/10 ghi điểm…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 24/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1264-1265 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 21/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1267-1266 cắt…

Thông tin thị trường ngày 20/10

/
Số liệu chốt phiên Mỹ 19/10 đêm qua Vàng tiếp tục…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 20/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1267-1268 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 19/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1261-1262 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 18/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1255-1256 cắt…

Thông tin thị trường ngày 18/10

/
1. USD giảm do chốt lời, giới đầu tư dõi theo Fed:…