Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 13/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1254-1253 …

Thông tin thị trường ngày 12/10

/
1. USD lên cao nhất 7 tháng trước viễn cảnh Fed nâng…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 12/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1260-1259 cắt…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 11/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1260-1259 cắt…

Thông tin thị trường ngày 11/10

/
1. USD tăng, bảng Anh giảm khi viễn cảnh kinh tế Anh…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 10/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Mua vùng 1257-1258 cắt…

Thông tin thị trường ngày 8/10

/
1.Giá vàng giảm phiên thứ 9, tiếp tục nằm đáy…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 7/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1261-1260 cắt…

Thông tin thị trường ngày 7/10

/
1. USD lên cao nhất 2 tháng trước thềm báo cáo việc…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 6/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1270- 1269 cắt…