Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 7/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1261-1260 cắt…

Thông tin thị trường ngày 7/10

/
1. USD lên cao nhất 2 tháng trước thềm báo cáo việc…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 6/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1270- 1269 cắt…

Thông tin thị trường ngày 6/10

/
1. USD lên cao nhất một tháng so với yên: USD phiên…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 5/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1273-1272 …

Thông tin thị trường ngày 5/10

/
1. USD bật tăng do bán tháo bảng Anh và yên: USD phiên…

Thông tin thị trường ngày 4/10

/
1. USD tăng sau số liệu sản xuất tích cực của Mỹ:…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 4/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1313-1312 cắt…

Thông tin thị trường ngày 03/10

/
1. Euro tăng so với USD khi thị trường bớt lo ngại…

Chiến lược giao dịch phiên Á ngày 3/10

/
Chiến lược giao dịch XAU/USD Bán vùng 1320-1319 cắt…