Kịch bản giao dịch với bản tin Non-Farm tháng 6

/
Vào lúc 19:30 Việt Nam hôm nay, dữ liệu bảng lương…

BT GROUP - Lựa chọn kèo để trade tin RBA 12h30 hôm nay

/
Sau khi scan hết các cặp tiền có chứa AUD thì tôi…