Tưng bừng chào đón 08/03 cùng Natureforex!

Mừng ngày 08/03, Natureforex có chương trình Bonus như sau:

1. Đối với Khách hàng nữ

– Tài khoản mở mới từ 100usd- dưới 500usd và giao dịch đc 5 lot:tặng 10u vào tài khoản

– Tài khoản mở mới từ 500usd trở lên và giao dịch đc 9 lot:tặng 20usd vào tài khoản

– Tk của khách nữ bị stopout topup vào từ 500usd – dưới 1000usd và giao dịch đc 5 lot tặng 10usd

– Tk của khách nữ bị stopout topup vào từ 1000usd trở lên và giao dịch 9 lot tặng 20usd

2. Đối với khách hàng nam:

– Mở tk mới từ 500usd- dưới 1000usd và và giao dịch đc 5 lot tặng 10usd

– Mở tk mới từ 1000usd trở lên và giao dịch đc 9 lot tặng 20usd

– Tk của khách nam bị stopout topup vào từ 1000usd trở lên: và giao dịch đc 9 lot tặng 20usd vào tài khoản

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng trong hai ngày 07 và 08/03

 

HỖ TRỢ GIAO DỊCH FOREX

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Hotline: 0988 384 166

Gmail: nhungnt.natureforex@gmail.com

Sky: sakurahongnhung

Link: http://www.natureforex.vn/registration/aff=84020690